Zápach zo žumpy

Ako môžu živé baktérie pomôcť odstrániť nepríjemný zápach zo žumpy

Ani v dnešnej dobe nežijeme všetci na miestach, ktoré je vhodné alebo možné pripojiť na kanalizáciu. Pritom nemusí ísť o odľahlé lokality, no aj tak niektoré problémy, v týchto lokalitách niekedy zvyknú potrápiť.

Máme na mysli napríklad zápach zo žumpy, ktorý môže byť pravidelne cítiť po daždi. Súvisí to so zmenou tlaku – teda s počasím, ale nielen s ním. Na chalupách a vidieckych domoch nás nepríjemný zápach žumpy môže vyhnať z letného večerného posedenia s kávičkou na terase, čo sa dá pomerne ľahko vyriešiť – vhodné riešenie predstavujú tablety do žumpy alebo prípravky obsahujúce tekuté baktérie.

Zdroje zápachu môžeme cielene redukovať

Za nepríjemný zápach zo septiku si do istej miery môžeme aj sami. Aby totiž septik bol po čuchu neutrálny (keď už teda nebude voňať), je treba nenarúšať jeho bakteriálnu rovnováhu. Toho docielime tým, že doňho nebudeme liať chemikálie. Napríklad chlór je silným zabijakom baktérií, vrátane tých „dobrých“ a potrebných, a jeho používaním dosiahnete iba vymierania prirodzenej mikroflóry.

Preto by ste v svojich domácnostiach nemali používať agresívne čistiace prostriedky, ktoré prirodzenú mikroflóru hubia a to môže mať za následok upchávanie odpadu, hromadenie kalu a okrem toho aj tvorbu toho nepríjemného zápachu, ktorého sa potrebujeme zbaviť.

Ďalším problémom je vyhadzovanie zvyškov jedál do odpadu, ktoré skôr patria do kompostu. Zvyšky jedál majú v septikoch tendenciu hniť, čo so sebou prináša ďalší zdroj zápachu, ktorý je skutočne v dlhodobom hľadisku oveľa nepríjemnejší než zápach obsahu, ktorý je pre žumpy a septiky „tradičnejší“ a prirodzenejší.

Zapáchať môže aj čistička odpadových vôd

Zdrojom nepríjemného zápachu môže byť nielen žumpa, ale aj čistiareň odpadových vôd, ktorá je stále častejším a obľúbenejším vybavením nielen nových domov. Stav čistiarní môžeme oproti žumpám ovplyvniť ešte oveľa menej, už len preto, že ich hnilobný zápach spôsobuje ich prirodzený obsah.

Nečistoty z odpadovej vody totiž v priebehu času vytvárajú kal, ktorý je pevný, organický a ťažko sa ho zbavuje. Kal sa v priebehu času z dôvodu procesu mineralizácie mení na amoniak. A práve ten je zdrojom zápachu, ktorý môže byť nielen nepríjemný, ale aj zdravie ohrozujúci. To v prípade, že sa vám späť do obehu (do čistej vody) dostávajú okrem vody aj fekálne (koliformné) baktérie.

Riešenie ponúkajú živé baktérie

Vhodným – a dokonca aj odporúčaným riešením problémov so zapáchajúcou žumpou alebo ČOV môžu byť živé baktérie do septiku, ktoré u nás ponúkame pod obchodným názvom SCD Purus.

Tento prípravok obsahuje patentovanú zmes 16 mikroorganizmov (s názvom SCD Probiotics), ktoré dokážu efektívne pomôcť k rozloženiu organických odpadov (viď vyššie) a tým aj k odstráneniu zápachu a súvisiacich zdravotných rizík.

Ide o tekutý a aktívny prípravok, ktorý netreba riediť – stačí naliať do septiku alebo ČOV v množstve odporúčanom v závislosti na objemu nádrže, a výsledok príde sám. SCD Purus je živý ekosystém, ktorého obsah bol vyberaný aj s dôrazom na trvalú udržateľnosť.

Živé baktérie prispievajú okrem iného k prirodzenému rozkladu organickej hmoty a okrem ČOV či septikov fungujú aj na miesta s výskytom domácich zvierat (chlievy, maštale) alebo sú vhodné tiež pre skládky odpadu. Znižujú ich zápach a majú pozitívny vplyv aj na emisie plynov.

Dôležitá je aj redukcia rastu rias v čistiarňach odpadových vôd či vyššia kvalita vzniknutých kalov, ktoré sa síce budú tvoriť stále, no nebudú obsahovať toľko organických nečistôt a nebudú zapáchať. Prípravok SCD Purus ďalej rozkladá toxické zlúčeniny a napomáha k znižovaniu obsahu ťažkých kovov v kaloch.

Všetky spomínané prípravky nájdete na webe probioticky.sk.