Kompostovanie

Kompostovanie je proces transformácie organickej hmoty na kompost hnojivo prirodzeným spôsobom – pôsobením mikroorganizmov a pôdnych organizmov, ktoré sa na kompostovaní podieľajú rozkladom organického materiálu. Táto transformácia môže prebiehať dokonca aj v byte pomocou domáceho kompostéra bez akýchkoľvek mechanizmov, motorov a akýchkoľvek nákladov na údržbu.

Každodenne produkovaný odpad v domácnostiach obsahuje až 40 % organických látok, ktoré môžu byť recyklované a môžu sa vrátiť sa do krajiny v podobe humusu pre rastliny a plodiny. Z každých 100 kg organického odpadu sa získa približne 30 kg kompostu.

Kompostovanie prispieva k zníženiu množstva komunálneho odpadu, ktorý sa odváža na skládky alebo do zariadení na zhodnocovanie odpadu. Zároveň je takto možné znížiť spotrebu umelých hnojív.

Ďalej je tiež potrebné poznamenať, že pri domácom kompostovaní sa produkuje približne 5-krát menej skleníkových plynov, ako pri priemyselnom kompostovaní, spracovaním rovnakého množstva organických zvyškov z kuchyne a záhrady.